Job vacancies

Our people generate the evidence-based solutions required to protect the environment, build stronger economies and support a more sustainable society.

Come and join the team.

The Sunday Times Top 100 Not for Profit Organisations Best Companies 1 star Pension Quality Mark
 • Research Analyst

  £36k Cyflog: 36k
  29 Mar 2017 - 10:00
  Location: Cardiff

  The Research and Evaluation team plays a key role in commissioning, carrying out and advising on research in support of WRAP’s programmes, and evaluation of WRAP’s impact and value for money.

  Mae’r tîm Ymchwil a Gwerthuso yn chwarae rhan allweddol mewn comisiynu, cynnal a chynghori ar ymchwil i gefnogi rhaglenni WRAP, a gwerthuso effaith a gwerth am arian.


  An exciting opportunity has arisen for a Research Analyst to join the team, based at our Cardiff office. The successful post holder will provide analytical and research support to enable WRAP departments to develop their work streams effectively and monitor progress against targets. The role will involve both the carrying out of research and evidence-gathering and the external commissioning and management of research and impact assessment work. This role will have a particular focus on supporting and evaluating WRAP Cymru programmes.

  Mae cyfle cyffrous wedi codi i Ddadansoddwr Ymchwil ymuno â’r tîm, wedi’i leoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cefnogaeth ddadansoddol ac ymchwil i alluogi adrannau WRAP i ddatblygu eu ffrydiau gwaith yn effeithiol a monitro cynnydd yn erbyn targedau. Bydd y rôl yn cynnwys cynnal ymchwil a chasglu tystiolaeth a hefyd comisiynu a rheoli gwaith ymchwil ac asesu effaith allanol. Bydd y rôl hon yn canolbwyntio’n arbennig ar gefnogi a gwerthuso rhaglenni WRAP Cymru.