Pecyn o gyngor busnes gwerth £10,000

Gallech arbed arian drwy ddefnyddio cynnwys wedi ei ailgylchu yn eich cynhyrchion neu'ch pecynnau. I'ch helpu i asesu a fyddai hyn o fudd i’ch busnes, gall WRAP Cymru dalu am werth hyd at £10,000 o gymorth arbenigol.

Byddwn yn talu am ymgynghorydd arbenigol i greu pecyn cymorth i gefnogi'ch anghenion busnes. Gallai hyn fod ar ffurf astudiaeth ddichonolrwydd, cynllun gweithredu neu'n gymorth i ddod o hyd i gyflenwyr neu farchnadoedd.

Mae WRAP Cymru'n cyllido'r gwaith hwn yn llwyr; thalwch chi ddim byd os penderfynwch beidio â dilyn cyngor yr ymgynghorydd.

Pwy all ymgeisio?

Rhaid i'ch busnes:

Ÿ  Fod â llai na 250 o staff a throsiant sy'n ddim mwy na €50 miliwn

Ÿ  Fod yng Nghymru

Ÿ  Fod yn un arloesol

Ÿ  Gallai - ond nid oes rhaid iddo - fod yn gweithio yn y sectorau plastig, moduron, papur, deunyddiau electronig, pecynnu neu decstilau

Sur ydw i'n ymgeisio?

Mae'r broses ymgeisio yn gyflym ac yn hawdd. I lawrlwytho ffurflen mynegi diddordeb a rhagor o wybodaeth, llenwch y ffurflen isod.

Gall un o Reolwyr Cyfrifon Busnes WRAP Cymru fynd â chi drwy'r broses ymgeisio. Ffoniwch 029 2044 8090 neu e-bostiwch  damian.walsh@wrap.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.